onsdag 25. april 2012

Statlig støtte til vitensentrene må fordobles

Nordnorsk vitensenter, sammen med Foreningen norske vitensentre mener statlig støtte til vitensentrene må fordobles.