onsdag 11. januar 2012

Pedagog i matematikk på Vitensenteret

Nordnorsk vitensenter ønsker å tilsette en pedagog i 50 % stilling for 2012. Den som tilsettes vil få ansvaret for formidling av matematikk til de som besøker Vitensenteret, og til de vi drar ut og besøker i vår store region (Nord-Norge). Den som tilsettes vil delta i prosjektsamarbeid med flere av våre nasjonale samarbeidspartnere. Det forventes også at man bidrar i videreutviklingen av tilbudet i matematikk ved Vitensenteret. Det er ønskelig at søker har undervisningserfaring fra grunnskolen.

Vitensenteret kan tilby fleksibel arbeidstid og godt arbeidsmiljø. Lønn etter avtale.

Søknadsfrist: 10. februar 2012

fredag 6. januar 2012

Vitensenterambassadører

Nordnorsk vitensenter oppfordrer skolene til å oppnevne utvalgte lærere som kan være faste ambassadører for sine skoler og dermed skolens kontaktledd mot Vitensenteret. Første møte for de som allerede er blitt ambassadører er 13. januar.


Les mer her.