onsdag 6. april 2011

Nordnorsk vitensenter har signert en samarbeidsavtale med Statoil


Nordnorsk vitensenter har med glede mottatt meldingen om at Statoil ønsker å inngå en samarbeidsavtale verdt 7,5 mill med Vitensenteret. Samarbeidsavtalen ble signert av Anita A Stenhaug, Statoil ASA, Tore O Vorren, Nordnorsk vitensenter og Tove Marienborg, Nordnorsk vitensenter under en enkel seremoni på Vitensenteret i dag 06.04.11.

Vitensenteret er et regionalt vitensenter for Nord-Norge som har naturvitenskap og teknologi med utgangspunkt i nordområdenes natur, næringsliv og forskning som hovedfokus. Vitensenteret tilbyr de besøkende opplevelse og læring med et formål å vekke og stimulere interessen for realfag, spesielt hos barn og unge.

Samarbeidsavtalen skal bidra til å styrke Vitensenterets satsing innenfor hovedtemaet Energi og miljø i nord. Samarbeidsavtalen vil fremme oppmerksomhet rundt temaet energi og miljø i nord og derved også styrke profileringen av Statoil som en viktig energiprodusent.

Statoil ønsker å være en aktiv samarbeidspartner for Vitensenteret og skal bidra til å realisere formålet til Vitensenteret ved å gi økonomisk støtte. Det forventes at den økonomiske støtten vil bidra til å øke besøkstallene og bruken av Vitensenteret.

”Uten mennesker med vilje, evne og kompetanse, folk som tør og tenke stort, satse høyt og jobbe hardt, hadde ikke Statoil vært der vi er i dag”, sa Anita A. Stenhaug, direktør og Statoils plassjef i Harstad i forbindelse med signeringen av samarbeidsavtalen med Nordnorsk Vitensenter i dag 6. april.

”Vi ønsker å hjelpe unge mennesker til å ta steget opp på neste nivå og er glade for å kunne bidra til det viktige arbeidet som Nordnorsk vitensenter vil gjøre når det nå kommer i drift. Nå inviterer vi til en realfagsdugnad i nord, og håper mange flere vil bidra slik at vi sammen kan styrke interessen for naturvitenskap, matematikk og teknologi.”

”Vi er også glade for at avtalen legger opp til et tett samarbeid og koordinering av aktiviteter med Newton-rom i Nord-Norge. Harstad har lenge hatt Newtonrom og med gode erfaringer herfra ønsker vi nå å ta vår realfagsatsing et steg videre. Dette er den første av to store avtaler vi i disse dager inngår innen realfag for barn og unge i nord. Disse kommer i tillegg til avtaler vi allerede har med Newton-rom og vitensenter andre steder i landet.”