mandag 13. september 2010

Fagdag på campus 27.-29. september

Nordnorsk vitensenter, Juridisk fakultet og Fakultet for humaniora, samfunnsvitskap og lærarutdanning inviterer 10. trinn og Vg1 til en spennende og lærerik tverrfaglig dag under Forskningsdagene 27.-29. september.

Program for dagen:

09.00 - 10.30 Faglige aktiviteter på Jur-fak og HSL-fak.
10.30 - 11. 30 Alldome- filmen «We are astronomers» på Nordnorsk vitensenter.
11.30 - 12.30 Lunsj
12:30 - 14.00 Faglige aktiviteter på Jur-fak og HSL-fak.


Maksimalt antall personer hver dag er ca 80. Disse deles i to grupper som starter
dagen på enten Jur-fak eller HSL-fak. Alle ser film og spiser lunsj sammen, før gruppen igjen deles og besøker fakultetet de ikke har vært på tidligere på dagen.

Påmelding til «Fagdag på campus» gjøres til Thomas Berg på
e-post thomas@nordnorsk.vitensenter.no eller telefon 776 20941.

Svarfrist: fredag 17. september.
Husk å få med antall personer og aktuell(e) dag(er).


Faglig innhold:

Det Juridiske fakultet inviterer til
«Jussens betydning i samfunnet»

Personlighetens rettsvern
Hvor går grensen for hva man kan gjøre med seg selv og mot andre?
Kan man kle seg og se ut som man vil når man er under 18? Kan man ha sex?
Drikke alkohol? Spise fleinsopp man finner i skogen? Kan man bruke bilder man
har tatt av andre til hva man vil? Disse, og mange andre spørsmål som ut på hva man kan og ikke kan gjøre mot seg selv og andre, er temaet for denne forelesningen ved førsteamanuensis Gunner Eriksen.

En fiktiv rettsak
Våre forskere stiller som dommer, aktor og forsvarsadvokat i en fiktiv rettssak. Tiltalt kan gjerne være en av elevene – en annen elev kan være vitne i saken. Saken vil berøre straffbare forhold knyttet til aktuelle problemstillinger for ungdommer, f. eks.: slagsmål, narkotika/butikktyveri/tyveri, bruk av falsk legitimasjon og lignende.

HSL-fakultetet inviterer til
«Studier av verden - på mange slags vis»

HSL-fakultetet er sammensatt av en lang rekke fag, studier og forskergrupper. Det er mulig å forske på og studere hele verden til mange forskjellige tider og fra mange forskjellige perspektiver. Historie og kulturer, språk og litteratur, skole og politikk – alt dette og mer tilhører HSL-fakultetets interesser. På HSL-fakultetet kan dere møte forskere som tar opp spennende tema, og som lar dere være med å finne gode svar og gode spørsmål.

Det faglige programmet vil være forskjellig de tre dagene; her er temaene som tas opp:

Grenser.
Å studere det som er på grensa og utenfor grensa.
Forskere fra HSL-fakultetet tar for seg ulike grenser og måter å undersøke grenser.

Orden og kaos.
Hva er kaos og hva er orden?
Forskere fra HSL-fakultetet presenterer ulike tilnærminger til orden og kaos, fra språk til politikk.

Det meste er nord.
Om "nordområdene", "Barentsregionen", "Nord-Norge", "Nordkalotten"
eller hva det nå kan hete. Forskere fra HSL-fakultetet spør og graver, og klarer kanskje å svare!

Nordnorsk vitensenter inviterer til
«We are astronomers»

Vitensenterets nye planetariumsfilm handler om menneskets utforskning av verdensrommet fra Galileo Galilei til dagens eksperimenter i atomakseleratoren the Large Hadron Collider i Sveits. Filmen har engelsk tale ved David Tennant, og passer fint som et tverrfaglig undervisningsopplegg i engelsk, naturfag og historie. Teksten til filmen sendes ut i forkant av besøket og det er en fordel om elevene har lest denne.

torsdag 2. september 2010

Populærvitenskapelig foredrag 9. september

I forbindelse med utdelingen av Kavliprisen 2010, holder prisvinnerne et populærvitensekapelig foredrag ved UiT, 9. september kl 14.00. Mer informasjon om innhold, tid og sted finnes her.

Teknas Rakettskole 2010

Tekna Tromsø gjentar suksessen fra tidligere år og inviterer til Rakettskolen IV med bygging av raketter og beregning av nyttelast og høyde under oppskyting. Passer for ungdom i alderen fra 15 år og oppover.

Tid: Tirsdag 7.september kl. 18.30
Sted: Forskningsparkens kantine

Gå inn på denne nettsiden for påmelding og mere informasjon.