torsdag 29. april 2010

Prisutdeling

Fredag 23.april delte Nordnorsk vitensenter ut Statoils realfagspris for 2010 for Nord-Norge. Vinneren ble Timo Brønnseth Nikolaisen fra Kongsbakken videregående skole. Premien er 5000 kr, et litografi, samt tur til Bergen sammen med to av lærerne sine. Vinneren går også videre til den nasjonale konkurransen som avholdes 20. mai.

Konkurransen er en landsdekkende realfagkonkurranse for elever i 2. klasse, videregående skole, utdanningsprogram for studiespesialisering. Konkurransen skal bidra til å styrke kunnskapen om teknologi og realfag og inspirere ungdom til å satse på en utdanning innen disse fagområdene. Statoils realfagpris for videregående skole er den samme prisen som tidligere er blitt utdelt under navnene Hydro-prisen og senere StatoilHydro-prisen.

Tema for årets oppgaver var CO2-fangst og -lagring, samt vindmøller som fornybar energikilde. Konkurransen er et samarbeid mellom Statoil og fire regionale vitensentre i Norge; VilVite i Bergen, Norsk teknisk museum i Oslo, Vitensenteret i Trondheim og Nordnorsk vitensenter i Tromsø.

onsdag 28. april 2010

100 000 i gave fra NITO

Mandag 26. april overrakte NITO en gave på 100 000 kroner til Nordnorsk Vitensenter. Midlene skal brukes til installasjoner og eksperimenter under temaet Energi og Miljø. Overrekkelsen skjedde i forbindelse med et arrangement i Vitensenteret, for NITOs medlemmer.

torsdag 15. april 2010

Vi inviterer til FIRST LEGO League


Nordnorsk vitensenter arrangerer informasjonsmøte for lærere og administrative personale, for å informere om FIRST LEGO League.

Noen skoler i Tromsø har deltatt i FIRST LEGO League (FLL) tidligere, men vi har hatt lav deltakelse i forhold til andre byer vi kan sammenligne oss med.

FLL har som formål å stimulere barns interesse for naturvitenskapelige og tekniske/matematiske fag gjennom engasjerende prosjekter hvor barna selv er drivkraften og de voksnes rolle er av administrativ og hjelpende karakter.

Et lag består av barn i alderen 10-16 år og vil ofte bestå av sammensatte alderstrinn fra hele mellom- eller ungdomstrinnet. Hvert år består utfordringen av et nytt oppdrag som skal løses i løpet av 8 uker.

  • Laget skal designe, bygge og programmere en robot og dokumentere dette.
  • Laget skal gjøre teoretiske bakgrunnsstudier og besvare en oppgave.
  • Laget skal føre loggbok.

Anskaffelse av det nødendige utstyret for at en skole skal kunne stille med et lag er verken kostbart eller komplisert. Det avholdes en lokal turnering som avgjør hvem som går videre med sitt prosjekt til regionale, nasjonale og eventuelt internasjonale finaler.

Informasjons møtet avholdes 28. April fra kl. 1300 til 1600. Møtestedet er hos Nordnorsk vitensenter i Planetariet ved Universitetsområdet. Påmelding sendes thomas@nordnorsk.vitensenter.no innen 23. april. Ytterligere informasjon om FLL kan også finnes på http://hjernekraft.org.