onsdag 2. september 2009

SpareBank 1 Nord-Norge gir 5 millioner kroner til Nordnorsk vitensenter

SpareBank 1 Nord-Norge gir 5 millioner kroner til Nordnorsk Vitensenter. Pengene
som kommer fra bankens gavefond skal gå til utviklingen av en permanent utstilling om
klima og vær.

Målet med utstillingen er å gi innsikt i hvordan klimaet har endret seg gjennom historien,
samt vise mulige konsekvenser av klimaendringene for nordområdene. Teori og praksis
kobles ved at de besøkende selv utfører forsøk, bygger gjenstander og modeller og løser
oppgaver og problemer. Utstillingen er tilrettelagt for å inspirere barn og unge til å tilegne
seg kunnskap om naturvitenskap og teknologi.

- SpareBank 1 Nord-Norge støtter Nordnorsk Vitensenter fordi det i tillegg til å være et tilbud
til allmennheten også legges vekt på livslang læring og spennende undervisningsopplegg for
skoleklasser som besøker senteret, sier adm. direktør Hans Olav Karde.