torsdag 16. juli 2009

Det blir en travel høst!

Høsten kommer til å bli travel, og her ser du en liten del av grunnen! Tidlig i denne uka kom 2000 Galoleoskoper til Vitensenteret. Disse skal deles ut til skoler i Nord-Norge i løpet av skoleåret 2009/2010.

Du finner mer om Galileoskopene her.

onsdag 8. juli 2009

Utbyggingen starter

I april 2008 vedtok Programstyret for næringsrettede midler til regional utvikling (RDA II) å bevilge kr 50 millioner til prosjektet Nordnorsk vitensenter – et senter for oppdagelseslyst. Etter dette har Vitensenteret jobbet med utbyggingsprosjektet og juli 2009 kom utbyggingsprosjektet et stort steg videre.

Våren 2009 ble det avholdt en anbudskonkurranse om totalentreprise for oppføring av nybygget for Nordnorsk vitensenter, og styret for Vitensenteret vedtok 3. juli å gi kontrakten til Skanska Norge AS. Arbeidet med nybygget vil starte i månedsskiftet august/september og går alt etter planen vil bygget stå klart for overtakelse i august 2010.

Se pressemeldingen her.
Følg med på utbyggingen her.