tirsdag 19. august 2008

Nytt skoleår er startet


Det nye skoleåret er i gang og Vitensenteret kan tilby mange spennende skolerettede aktiviteter. En egen brosjyre er sendt ut til alle skolene. I tillegg er en oversikt over alle tilbudene til skolene tilgjengelig her.

Nye tilbud legges ut etter hvert som de blir klare, så følg med på nettsidene våre.