mandag 10. mars 2008

Nytt kjemitilbud

Vitensenteret kan nå tilby et nytt tema i kjemi for ungdomstrinnet. Temaet dekker de deler av læreplanen som omhandler hverdagskjemi og deler av temaet om hydrokarboner. Vi har kalt temaet Polymerkjemi, og elevene blir her kjent med en gruppe molekyler som brukes til mye forskjellig, men som de færreste kjenner til fra før.

Vitensenteret har ledig tid for booking av dette og andre tema i mai og juni.