onsdag 23. januar 2008

torsdag 17. januar 2008

Temamøte, LAMIS Tromsø

LAMIS Tromsø, lokalaget for Landslaget for matematikk i skolen, arrangerer temamøte i Vitensenterets lokaler, tirsdag 22. januar kl 18.00.

Tema for møtet er Matematikkens dag.

Alle medlemmer skal ha mottatt heftet Idehefte Matematikkens dag 2008. Ta det med på møtet!

fredag 4. januar 2008

Realfagprisen 2007

Realfagsprisen 2007 vil bli delt ut i forbindelse Norsk Industris Konferanse Kompetanse- og arbeidslivsdagene 16. - 17. april 2008. Målet med prisen er å premiere
skoler som tenker nytt i forhold til å motivere barn og unge for teknologi- og realfag. Det er en pris til en grunnskole og en pris til en videregående skole. For mer informasjon se utlysningen.

Søknadsfrist: 1. mars 2008. Søknadene sendes NHO Troms.